Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media,
jest dobrowolnym, samorządowym,
trwałym zrzeszeniem, mającym na celu propagowanie
i promowanie racjonalnej gospodarki mediami.
W szczególności ciepłem, wodą, prądem oraz gazem.

Stowarzyszenie dąży do upowszechnienia świadomości ekologicznej i popularyzuje
nowoczesne metody i technologie,
dzięki którym,
można zapobiegać marnotrawieniu energii i ...

Nasza baza porad pozwoli lepiej zrozumieć
Zagadnienia rozliczania mediów
Ekspertami są doświadczeni pracownicy