Artykuły

Dziś więc wspólnie zastanowimy się w jaki sposób podejścia do problematyki współczynników wyrównawczych położenia lokali, by skompensować fakt większych strat ciepła w niekorzystnie położonych mieszkaniach i jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach spółdzielni, zależnie od rodzaju opomiarowania tych lokali.

 

Mimo, że podzielniki kosztów ciepła stosowane są już od kilkunastu lat, ich użytkowanie budzi nieporozumienia między administratorami a właścicielami lokali wyposażonych w te urządzenia, stąd warto poznać metody rozliczania kosztów ciepła.

 

W kolejnej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), znalazły się zapisy dotyczące rozliczania lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o odczyty urządzeń wskaźnikowych.