-A +A

Działania Członków SPFRM

W dniu 04.03.2014r., w siedzibie firmy Apator Powogaz S.A.  odbyło się zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media, w której to firmie Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę. Zebranie było związane z Walnym Zgromadzeniem członków, na którym:

  • przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013., tutaj poddano pod głosowanie trzy uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie,
  • dokonano wyboru nowego Zarządu, w skład którego w miejsce Pana Marcina Polita  pełniącego rolę Sekretarza wybrano i jednogłośnie przegłosowano kandydaturę Pana Wojciecha Ciejki, pozostały skład Zarządu pozostał bez zmian, 
  • przyjęto nowych członków Stowarzyszenia tj. Pana Piotra Siwa oraz Pana Przemysława Sawiaka,
    ustalono kwotę składki członkowskiej na rok 2014.

W trakcie spotkania podjęto dyskusję nad bieżącą oraz perspektywiczną działalnością Stowarzyszenia.
Apator Powogaz S.A.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media

Wyróżnienie za system przedpłatowy do wodomierzy oraz Medal Targów Kielce za kompleksową prezentację firmy i nowatorski sposób aranżacji stoiska.
Apator Powogaz S.A.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających MediaNOWY EKSPERT- firma pozyskała wiedzę technologiczną w zakresie zaopatrzenia budynków w energię, ochronę cieplną budynków, projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych zarządzania energią w budynkach i wpływu użytkowania budynku na środowisko.
Energosystem Rybnik  Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających MediaAktywne uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2013 w Bydgoszczy. Bydgoska wystawa jest jedną z największych w Europie, imprezą adresowaną do wysokiej klasy specjalistów, w szczelności pracowników przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych. Wśród wystawców znaleźli się przedstawiciele takich krajów jak:
Wielka Brytania, Francja, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Portugalia czy Japonia.
Apator Powogaz S.A.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media


Opracowanie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych systemów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Almot-Eco Bis Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media


Członek Czysty Biznes , realizuje projekty ekologiczne z korzyścią dla siebie, społeczności lokalnej oraz środowiska. Program Czysty Biznes jest wspólną inicjatywą fundacji Partnerstwo dla Środowiska, brytyjskiej Fundacji Groundwork UK, firmy BP i firm członkowskich.
Energosystem Rybnik  Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Polskich Firm Rozliczających Media