-A +A

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo
Stowarzyszenie rozumie i szanuje Państwa prawo do ochrony własnej prywatności.
Wszystkie dane przechowywane są z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa
i uzyskiwane są jedynie za Państwa przyzwoleniem, głównie przez formularze kontaktu
umieszczone na stronie. Stosujemy się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29.08.97
roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe
nie będą przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane i wykorzystywane do celów
marketingowych.

Pliki cookies
Strona firmy wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”)
jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze i w przeglądarce użytkownika.
Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych,
adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera. Zamknięcie
okna przeglądarki, powoduje automatyczne usunięcie pliku cookie.

Statystyki
Niektóre dane, pozyskane z logów serwera (adres IP, domena, itp.) wykorzystywane
są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.spfrm.org oraz
do administracji serwerem firmy.

Linki zewnętrzne
Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności
tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami.

Wyrażenie zgody
Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na warunki przedstawione powyżej. Użytkownik wraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu zapytania (w tym przygotowanie
oferty).

W przypadku dodatkowych pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt: spfrm@spfrm.org